Cement niebieski CEM II 32,5 R


cement

Cement NIEBIESKI  CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R jest to uniwersalny cement do prac remontowo-budowlanych takich jak wylewki podłogowe, roboty murarskie i tynkarskie. Z uwagi na zawartość popiołu lotnego charakteryzuje się ciemną barwą.

Technologia produkcji cementu NIEBIESKI polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości dodatków mineralnych oraz dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania.

Cement NIEBIESKI to uniwersalny cement do prowadzenia podstawowych prac budowlanych. Poznaj wszystkie właściwości i zastosowania tego produktu:

 • Umiarkowana wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
 • Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 • Obniżone ryzyko pojawienia się rys skurczowych
 • Bardzo dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Wydłużony czas przerobu zapraw i betonów

 

Zastosowania Cementu NIEBIESKI:

 • Zaprawy murarskie do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych budynku,
 • Zaprawy tynkarskie stosowane na zewnątrz i wewnątrz obiektu,
 • Betony do wykonywania: ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów i innych elementów konstrukcyjnych budynku,
 • Wylewki podłogowe (gładzie cementowe, jastrychy),
 • Podsypki cementowo-piaskowe do stabilizacji i podbudów pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych,
 • Chudy beton na podbudowy,
 • Betony do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak: bloczki fundamentowe i ścienne, pustaki itp.

 

CECHA WYMAGANIA NORMY WYNIKI OZNACZEŃ (Cementownia) BADANIA WG NORMY
CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R
Rudniki
Początek wiązania (min) ≥ 75 230 PN-EN 196-3
Koniec wiązania (min) - 290 PN-EN 196-3
Powierzchnia właściwa (cm2/g) - 5800 PN-EN 196-6
Stałość objętości (mm) ≤ 10 1,0 PN-EN 196-3
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) - - PN-EN 196-1
- po 2 dniach ≥ 10,0 16,4
- po 28 dniach ≥ 32,5 i ≤ 52,5 46,9
Zawartość SO3 (%) ≤ 3,5 2,75 PN-EN 196-2
Zawartość CI (%) ≤ 0,10 9,95 PN-EN 196-21